Ngày xưa sơn từng có bài viết lên án mấy đứa sinh viên di làm tình nguyện

Ngày xưa sơn từng có bài viết lên án mấy đứa sinh viên di làm tình nguyện . Thì hôm nay sơn phải chỉ trích bọn phượt thủ . Tất nhiên không phải ai cũng vô ý thức , không phải ai cũng tàn phá thiên nhiên . Nhưng chúng ta cần lên án cái bọn vô ý thức này . Và cần phải có chế tài xử phạt bọn này. phá hoại thì nộp phạt bao nhiêu đó chẳng hạn , xả rác nữa
Mà dân ta kể cũng hay một chị lãnh đạo thấy người ta bẻ 1 cành hoa ra nhắc nhở và cầm cành hoa bị vứt lại đó chụp cái ảnh thì bị chỉ trích kịch liệt . Còn bọn đi phá cả vườn chưa chắc đã việc gì .
Xã hội đến bao giờ mới tiến lên văn minh với cường quốc năm châu . Khi mấy con bò đang ngày đêm tàn phá .
Chúng ta mà phạt được bọn này có khi là giá xăng không cần tăng . ngân sách bớt thâm hụt . Ví dụ hành vi phi xe vào như ảnh minh họa ta phạt 10 triệu đồng kèm cảnh cáo . tớ nghĩ sẽ có tiền đầu tư cho an sinh xã hội cải tiến giáo dục .