Ngoại trừ việc bị nghén đến mức có ngày nôn tới 11 lần

Ngoại trừ việc bị nghén đến mức có ngày nôn tới 11 lần, bị đau lưng không dậy nổi, phải có người đỡ mới xuống được giường, tăng cân tới 15 kí trong vòng 6 tháng, chân sắp sửa to bằng chân voi và chồng bảo chân em mà to nữa thì anh đưa vào Thủ Lệ @_@, ngoại trừ nốt cả việc lục cục bò dậy ăn lúc 3h sáng mà 6h đã lại kêu gào ầm ĩ “em đói” và việc đòi mua bánh rán nhưng chỉ cắn 1 miếng rồi quay sang bảo “tài xế” đưa đi ăn vịt lộn thì mang bầu thực sự là một niềm hạnh phúc vô bờ của phụ nữ khi thấy cái bụng lớn lên hàng ngày và đứa bé trong bụng thi thoảng lại ngọ nguậy, đạp đạp trườn trườn yêu không diễn tả được bằng lời luôn í <3 <3 <3