Người sẵn lòng cho đi sẽ khiến phúc báo càng ngày càng đến nhiều

Người sẵn lòng cho đi sẽ khiến phúc báo càng ngày càng đến nhiều.
Người hay phàn nàn sẽ càng ngày càng có nhiều phiền não.
Người biết chia sẻ với người khác, sẽ càng ngày càng có nhiều bạn.
Người chăm chỉ học tập sẽ khiến trí tuệ ngày càng phong phú.
Người biết cảm ơn, sẽ khiến thuận lợi càng ngày càng nhiều hơn.
Người hay giận giữ, bực bội, bệnh tật sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều.
Người hay dùng tiền tài giúp người khác, phú quý sẽ đến nhiều hơn.
Người chỉ ưa thích được hưởng phúc, thường sẽ bị nhiều khổ đau.
Ưa thích chiếm tiện nghi sẽ khiến cuộc đời càng ngày càng nghèo khó.
Hay giúp đỡ người khác thì quý nhân sẽ càng ngày càng nhiều.
Người chỉ biết trốn tránh thất bại, thử thách, thì thường thất bại càng đến nhiều hơn.
Người biết đủ, biết thỏa mãn sẽ càng ngày càng có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc.
…..