Nhiều người lớn còn chưa hiểu đúng viết đúng được hết những từ ngữ này chứ nói gì đến các cháu lớp 1

Nhiều người lớn còn chưa hiểu đúng viết đúng được hết những từ ngữ này chứ nói gì đến các cháu lớp 1. Hoang mang cho tương lai đi học của con mình thật sự
Lại thêm những đoạn văn đầy phương ngữ và phức tạp kiểu người lớn. Thiết nghĩ với các cháu tiểu học, thiếu gì những đoạn văn trong sáng, thơ mộng như trong “tôi đi học”, “đất rừng phương nam”,…. Các cháu có nhiều năm sau để học khôn ngoan nhưng chỉ có vài năm thơ ấu để ngây thơ thôi. Hãy để chúng được đúng tuổi.