Nhìn thấu tâm can thì không dùng đôi mắt

Nhìn thấu tâm can thì không dùng đôi mắt, mà phải bằng xúc cảm của trái tim ♥️
Mắt em Make up lên nhìn “thô lố” ra phết , thế mà nhìn đời vẫn chẳng rõ đâu.. Bao năm cuộc đời vẫn “lẫm lồi” nhiều lắm ấy ..
Make up Loan Love xuất sắc quá ..!
Ngang bằng phẫu thuật thẩm mỹ