Nỗi khổ tâm lớn nhất của ngày hôm nay là set này chỉ về được có 3 mà sáng giờ có tận hơn 150 đơn hàng nữa muốn mua

Nỗi khổ tâm lớn nhất của ngày hôm nay là set này chỉ về được có 3 mà sáng giờ có tận hơn 150 đơn hàng nữa muốn mua
Con số inbox muốn đặt gạch tiếp set này vẫn đang tiếp tục ko ngừng tăng hjxx. Em phải làm sao?!!
Em nói luôn là set này hiếm và rất khó mua, lúc nào vợt đc thêm e hứa sẽ vợt hết tất cả luôn về cho chị em nhé. Khả năng trong tuần tới thôi. Chắc chắn số lượng sẽ ko thể đủ vài trăm đc nên nếu có hàng e sẽ trả lần lượt theo thứ tự nha