Nút unfriend

Nút unfriend, vốn luôn bị cho là một lằn ranh để đo đạc mức độ thân thiết của một mối quan hệ, đôi khi lại mang một ý nghĩa tích cực nào đó.
Người ta thường nghĩ họ sẵn sàng unfriend nhau khi ghét nhau, hận nhau hay chỉ đơn giản là cao hứng mà unfriend, nhưng sự thật là, những cú unfriend, khi được phát hiện ra, lại làm cho người bị unfriended dành ra một khoảng lặng nhỏ để suy nghĩ về bản thân mình. Nếu cảm thấy thật vô lí khi bị hủy kết bạn, hãy nói với nhau cho ra bã rồi block nhau cũng được, nhưng khi thật sự cảm thấy mình đã sai và mong muốn duy trì một mối quan hệ, với điều kiện những lỗi lầm sẽ được sửa chữa, thẳng thắn với nhau chẳng bao giờ là muộn cả. Duy chỉ có những đứa rảnh rỗi thích thì lại unfriend, qua nạn lại add friend, xin lỗi, bái bai liền. Loại này cần phải được chôn sống ngay khi có thể…
Nói vậy thôi. Việc unfriend một người thật sự không bao giờ dễ dàng cả. Đặc biệt là với những người từng thân thiết vô cùng.
Vậy nên hãy unfriend sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng nha…
P.s: Vừa unfriend…