Phòng thì không có ai ngoài mình đi xuống nhà uống nước thì quay trở lên không thấy điện thoại đâu

Phòng thì không có ai ngoài mình đi xuống nhà uống nước thì quay trở lên không thấy điện thoại đâu. Lục tung lên không thấy. Lấy đt khác gọi thì đổ chuông nhưng không nghe tiếng trong phòng. Chạy khắp nhà gọi vẫn không nghe tiếng chuông. Bố mẹ thì đi vắng. Sợ vãi đái …. bật hết đèn lên vác gậy đi tìm lỡ có trộm thì sao !!! 🙁 tìm khắp nhà ko có ai cả. Bình tĩnh ngồi nghỉ khát nước quá mở tủ lấy nước thì thấy nó nằm trong tủ lạnh 🙁 vậy là lúc nãy uống nước lấy cốc ra và tiện tay để nó vô trong đó luôn. Câu chuyện ngày chủ nhật 🙁