Quà bây giờ mới mở

Quà bây giờ mới mở…
Chuẩn bị về VN, vợ đưa hai gói quà tặng sinh nhật sớm: một của nàng, một của con gái. Nửa tháng rồi, hôm nay mới lôi ra và hồi hộp mở. Wow !!! Một chai VS và một đôi Manchette mang hiệu Donald Trump. Thông điệp là gì? Vợ thì muốn tớ luôn sexy , con thì muốn bố lịch lãm như quý ông và điên khùng như lão Trump ??? Cô lớn trước đó đã tattoo cho bố một đôi ngựa rất đẹp . Thật là vui trong ngày sinh nhật . Tks my wife, my lover Cindy Hoang . Tks các con Tattoosby Lynn, Hanh Hoang also tks con gái nhỏ Hoàng Gia Hân vẫn làm cái đuôi của bố. Nhà nhiều con gái thật là vui.