TẠI SAO KINH DOANH CẦN PHẢI BỎ VỐN NHẬP HÀNG

TẠI SAO KINH DOANH CẦN PHẢI BỎ VỐN NHẬP HÀNG?
Tôi luôn khuyên những bạn đăng kí làm chi nhánh, sỉ nên nhập hàng về trước khi đăng thử bài.
Nhưng tôi cá rằng 10 bạn đăng bài thử thì đến 9 bạn sẽ chán nản sau 3 ngày. Lí do ư?
❌Không có khách hỏi.
❌Không có động lực đăng bài.
❌Không có quyết tâm làm đến cùng.
Còn những bạn tự tin nhập về thì 10 bạn sẽ thành công ít nhất 8 bạn? Lí do đơn giản thôi:
✔️Họ có động lực vì có sẵn hàng hoá trong tay.
✔️Họ có quyết tâm phải bán được hàng vì đã bỏ vốn.
✔️Họ tự mày mò, tìm hiểu những cái mới để thôi thúc bản thân phát triển.
Những đại lý sau 2-3 tháng đều tiến lên đều là những bạn dám nhập hàng về, giám bỏ vốn và sẵn sàng bỏ thời gian cho công việc.
Tôi cũng như các bạn, họ cũng như các bạn. Bỏ vốn và muốn thu lại gấp nhiều lần, nhưng thời gian và công sức bạn dành cho công việc này là bao nhiêu %?
Sự đầu tư cho công việc sẽ tỉ lệ thuận với lợi nhuận bạn thu về.

TUYỂN SỈ VÀ CHI NHÁNH TRÊN TOÀN QUỐC
0963520443