Thanh đứng như xé lù

Thanh đứng như xé lù!
Thanh bầu hơn 5 tháng, tăng hơn 7kg rồi!
Nhưng vì Thanh có thai em bé lúc chưa xuống hết cân sau khi sinh Min, nên Thanh trông rất to luôn ấy!
Chội ôi!
Nè, trước khi bầu Bìn, Thanh 47kg. Bầu Bìn, Thanh 82kg.
Sinh Bìn xong Thanh giảm còn 58kg.
Bầu Min, Thanh 72kg.
Sinh Min xong Thanh 60kg,
Bầu em bé thứ 3, Thanh hiện giờ đang 67kg! Mà tình hình là còn mấy tháng nữa mới sinh nên Thanh sẽ còn tăng cân nữa