Thế giới đang chạy nhanh 1 cách khủng khiếp còn bạn thì sao

Thế giới đang chạy nhanh 1 cách khủng khiếp còn bạn thì sao?
Cảnh báo: Cho những bạn đang nằm trong chăn ấm tận hưởng những mức lương mà tự đánh giá đó là cao,đang mong chờ sự tăng lương hay thăng chức…
Hay đơn giản chỉ chạy theo những ông chủ để kiếm tìm cho mình 1 công việc nào đó gọi là phù hợp hay ổn định.
Nếu bạn không thay đổi tư duy thì hãy cẩn thận con cháu các bạn sau này sẽ làm thuê trên chính mảnh đất mà các bạn đang đứng đấy.
-Trích-
See Translation