Theo mình nghĩ Việt nam cũng ko ít người đêm mức vác má này nhận giải người mẫu huuuu

Theo mình nghĩ Việt nam cũng ko ít người đêm mức vác má này nhận giải người mẫu huuuu . , các ông có ăn mắt ko mà lại trao giải cho má này . Chết vì ng mẫu Việt
Phụ nữ phải có da có thịt chút mới gọi là đẹp
Ai muốn tăng cân ib mình