THỪA PHÁT LẠI ANH LÀ AI

THỪA PHÁT LẠI ANH LÀ AI ?
Theo yêu cầu của khách hàng cần xác lập bằng chứng để củng cố chứng cứ tham gia tố tụng cũng như tham gia các quan hệ giao dịch dân sự khác.
Việc củng cố và cần thiết phải xác lập chứng cứ là việc của luật sư tư vấn cho khách hàng.
Thừa phát lại lập vi bằng để xác lập củng cố chứng cứ đó, đồng thời có mặt ngay khi bạn có yêu cầu. Vậy mà hiện có ý kiến giải tán mô hình Thừa phát lại.
P/s Hình ảnh Thừa phát lập vi bằng theo yêu cầu của luật sư sáng nay.