“Thực ra Việt Nam đã bỏ qua 3 cuộc cách mạng công nghiệp

“Thực ra Việt Nam đã bỏ qua 3 cuộc cách mạng công nghiệp, cũng vì vậy, Việt Nam đã thiệt thòi và lần này cuộc cách mạng đến… Chúng ta không nhận thức điều đó thì khi xảy ra chúng ta sẽ không có lời giải. Nếu bỏ lỡ lần này nữa thì hệ quả gì cho vấn đề môi trường, nếu không chuyển đổi thì Việt Nam sẽ trở thành bãi rác, không chỉ cá chết mà chim cũng chết, cây cũng chết. Sự phân biệt giàu nghèo cũng ngày càng cao.”, Anh Trương Gia Bình đã chia sẻ như thế.
Vậy đặc điểm nhận diện của Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì? Bài viết dưới đây của Anh Cuong Nguyen đã phần nào giải đáp được câu hỏi này!