Tình vui trong phút giây thôi

Tình vui trong phút giây thôi,
ý sầu nuôi suốt đời.
Thì xin
giữ lấy niềm tin
dẫu mộng không đền
Dù trời đem cay đắng gieo thêm
cũng xin đón chờ bình yên
Vì còn đây câu nói yêu em
âm thầm soi lối vui tìm đến.
( Rất thích Tình khúc thứ nhất. Và lần đầu tiên, nó chính thức vang lên trong một vở kịch ờ Sài Gòn, trong tuồng mới nhứt của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh: Hồi Xưa Biển Ngọt, công diễn từ tối mai, 25/8/2017. Cô bác đi coi tuồng mới ủng hộ những người luôn đi bên lề chiện sô -bít hỉ.
Mọi người thích ai hát he. Tí tui thích Lê Uyên (Phương) và Tuấn Ngọc )