Tình yêu cũng giống như đôi giày vậy

Tình yêu cũng giống như đôi giày vậy…
Chiếc đẹp chưa chắc đã đi vừa. Chiếc vừa thì chưa chắc đã là đẹp nhất. Hãy chọn cho bạn đôi vừa chân và hợp với bạn chứ đừng chọn đôi đẹp nhất mà không vừa chân.
Bởi vậy, hãy yêu hoàn hảo một người chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu…Nhỉ!
P/s: Theo hình minh họa thì ôm tất, không để chúng thoát.
See Translation