Trước khi nhận trách nhiệm việc gì

Trước khi nhận trách nhiệm việc gì, có thể cân nhắc giá cả tiền bạc thời gian…
Nhưng khi đã nhận thì không phải làm vì những cái đã cân đo đong đếm, mà vì trách nhiệm và danh dự. Kể cả khi bạn nhận làm giúp ai việc gì rồi, thì phải đặt ưu tiên thực hiện như những việc khác. Không phải vì giúp không lấy tiền nên cứ để đấy không có thời gian làm. Phải gom đủ hàng bán cho người này người kia kiếm tiền xong rảnh mới quay lại giúp… Bạn quên rằng việc mọi người mua ủng hộ, hay trời cho thêm lộc, là vì từ đầu thấy bạn phát nguyện làm việc thiện giúp người. Nên đời mới mang lại cơ hội cho đời sống bạn khá giả hơn để yên tâm giúp đỡ người khác.
Đừng nghĩ tôi có tiền tôi mới làm từ thiện, bạn chưa có điều kiện. Thật ra tôi làm từ hồi sinh viên chưa có đồng nào. Tôi đặt mục tiêu và 1 phần thu nhập cá nhân để chia sẻ với mọi người. Rồi Trời mới cho tôi cơ hội.
Đã tin và phó thác cho Chúa Trời, thì đừng tham. Cứ hồn nhiên rồi đời sẽ bình yên!