Từ giây phút này 22h05′ ngày 55/05/2017 bất kể một chấm

Từ giây phút này 22h05′ ngày 55/05/2017 bất kể một chấm, phết hay bài nào xoá thì đều do người đe dọa và hack nick của tôi làm ra. Fb này và Học Muộn đều sẽ để tồn tại cùng các Học Muộn trên Ceeme, Instagram, Zalo, messenger đều sẽ để tồn tại. Nếu có bị xoá hẳn do sự bẩn thỉu mà tôi thì đã dám nói dám làm thì không bao giờ làm điều như vậy. Từ nay nếu có bất kỳ một câu chữ thân van, trách móc hay nói xấu bất kể 1 ai lành dữ thì không do tôi. Khi tôi đã buông tay là khi không một lời xấu hay ẩn ý xấu nào thốt ra từ tôi nữa. Số điện thoại này cũng vậy sẽ để mãi cho đến khi hoặc nhà mạng thu hồi hoặc vì công việc khác tôi sẽ không dùng thì tôi sẽ báo chính thức là không dùng nữa. Riêng từ nay đến chưa biết khi nào không dùng nữa thì mọi bài bị sửa phết phẩy hay xoá đều do sự xấu của bộ mặt những người ngồi trên ăn trước chỉ đạo tay sai của họ mà thôi.
Tôi sống như vậy để chính họ mới biết không phải cứ dân thì là Thường đâu. Không phải ghế cao thì đã Cao đâu. Vậy nhé. ☝️☀️✍️