Vừa được một cô e tag bài này

Vừa được một cô e tag bài này, buồn cười nhất là câu” vợ Minh Tiệp dùng như phá”. Xem lại ngay nhé em Dương, đã dùng bét nhè rồi lại còn phá tan hoang nữa, khổ thân chú bé nhỏ, làm thằng bé ăn bù nên mới thế này đấy.