Xung đột lợi ích ở Làng Hoành

Xung đột lợi ích ở Làng Hoành – Đồng Tâm – Mỹ Đức – Hà Nội.
Nguồn cơn là tranh chấp đất đai khi thu hồi đất làm dự án thuộc Doanh nghiệp đặc biệt của Bộ Quốc phòng (Viettel)
Báo chí đưa tin. Vị trí đất tranh chấp mà người dân đang canh tác thuộc vị trí đất quốc phòng đã được nhà nước chuyển giao từ rất lâu cho BQP.
Người dân cho rằng. Vị trí đất nông nghiệp đang tranh chấp hiện nay thuộc vị trí đất của Làng Hoành đã có từ nhiều đời nay, họ vẫn canh tác trên đó.
Vụ bắt giữ cán bộ, lực lượng công an…khi thực hiện nhiệm vụ bắt giữ một số đối tượng và bị người dân phản ứng dẫn tới người dân giữ các cán bộ tại Hội trường thôn và đề nghị lãnh đạo cấp cao đối thoại về khu vực tranh chấp.
Hai cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án gồm. Cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng và Cơ quan điều tra công an huyện Mỹ Đức.
Bây giờ. Căng bản đồ địa chính xưa và nay ra xem thực tế vị trí tọa độ, hiện trạng sử dụng đất là biết ngay ai đúng ai sai.